Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin:

- Nhằm phục vụ cho việc giao hàng đến quý khách được dễ dàng và nhanh chóng.

- Trên tin thần hoàn toàn tự nguyện bằng việc ghi vào form đăng ký mua hàng trên website

2. Các thông tin thu thập gồm:

- Tên

- Số điện thoại

- Địa chỉ

- Email

3. Mục đích sử dụng:

 Liên lạc trao đổi và xác nhận đơn hàng.

4. Bảo mật thông tin:

- Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin nhằm tạo ưu đãi khi khách hàng mua hàng lần tiếp theo.

- Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bên thứ 3 là các đơn vị vận chuyển nhằm mục đích giao hàng đến khách hàng. Bên thứ 3 có nghĩa vụ tiếp nhận và xử lý thông tin tuân thủ pháp luật.

 


Tư vấn
Đã thêm vào giỏ hàng